Bøkehekk: Gode råd

12/09/2018
av adm adm

Bøk - tidspunkt for planting

Vi anbefaler at du planter bøkehekk enten om våren (senest i mai) eller om høsten fra ca. 1. november. Da er ikke jorden for tørr, og plantene har gode etableringsvilkår.

Antall bøkeplanter per meter

Ved planting av bøk i potte/klump over 120 cm og ferdighekk anbefaler vi tre planter per meter. Planter du barrotplanter, er anbefalingen 4–5 planter per meter hvis du ønsker en tett hekk.

Vekst bøk barrot og ferdighekk

Forvent at det tar opptil fire år før en barrothekk er høy og tett. Hvis du vil ha en tett hekk raskt, anbefaler vi ferdighekk.

Klipping av bøkehekk

Bøkehekk kan klippes på sidene fra året etter planting. Klipp ca. 1/3 av veksten til ønsket bredde. Bøk skal ikke klippes på toppen før hekken har nådd ønsket høyde.

Bøk bør klippes 1–2 ganger i året. Midten av juni og eventuelt igjen i august.

Beskjæring av bøkehekk

Hvis bøkehekken er blitt for bred eller høy, kan den beskjæres. Hvis du vil beskjære hekken kraftig, er det beste tidspunktet utenfor vekstsesongen – for eksempel i januar. Det første året klippes den ene siden langt inn. Neste år den motsatte siden, og det tredje året kan ev. toppen beskjæres.

Gjødsling av bøkehekk

Vi anbefaler at du gjødsler hekken om våren, like etter at bladene er kommet. Dette gir størst effekt, men du kan gjødsle hekken helt frem til slutten av juli.

Kompost, toppdressing eller hekkjord kan brukes som gjødsel. Du kan lage din egen blanding av kompost og jord eller kjøpe ferdig blanding fra hagesenteret. Legg 1–2 cm av blandingen på bakken rundt plantene.

Hvis du bruker kunstgjødsel, må du passe på å ikke overgjødsle hekken.

Du kan lese mer om bøkehekk og se utvalget vårt her.